Avaldus eelkooli minemiseks

 

 

Keila Ühisgümnaasiumi direktor                                      …………………..20 .…

 

 

 

AVALDUS

 

 

Palun minu laps  …………………………………………….  võtta vastu Keila Ühisgümnaasiumi eelkooli 201…... /201…….  õppeaastal alates …………………………..  201 …  a.

 

Andmed õpilase kohta

Isikukood …………………………………………..................................................

Elukoht: ……………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………

 

Elukoht rahvastikuregistri järgi ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

 

Andmed vanemate kohta

Ema nimi, telefon, e-mail: .…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Isa nimi, telefon: e-mail …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

(allkiri)