Loodusvaatlused Silma Õpikojas 2017

Loodusvaatlused Silma Õpikojas Juba mitmendat aastat osaleme tänu Keskkonnauuringute Keskuse toetusele kogu kooliga loodusprojektides. Igal õpilasel meie koolis, olgu need siis nooremate...

Проект «Школа, свободная от травли»

Наша школя является участницей проекта «Школа, свободная от травли». Программа рассчитана на создание дружеской, поддерживающей одноклассников школьной атмосферы. Основными определенными...

"Природа - наше богатство"

В этом году благодаря поддержке   KIK ( центра инвестирования  в окружающую среду) у учеников нашей гимназии была прекрасная возможность  изучать уроки природоведения не только...

Проект "Прими вызов"

С 3 по 7 апреля ученики 4 и 7 классов  нашей школы участвовали  в проекте "Прими вызов"!   В течение  недели ученики ежедневно проводили...

Lasteabitelefoni kampaania 2017

Всеэстонская кампания «Выслушай меня – у меня есть ГОЛОС» призывает детей высказывать свое мнение, а  взрослых – прислушиваться к нему.   Сегодня...

„ÜHISELT KOOS“ – KEELEKURSUS-LAAGER KEILA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Selle aasta suve- ja sügisvaheajal korraldas Keila Ühisgümnaasiumi raamatukogu EV Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel  meie kooli ja Keila Kooli 7.-12.aastastele õpilastele kahes...

Väikesed harjutused: kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda?

Kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda? Miks võiks 1.-12. klassi laps ja noor rahunemist ning keskendumist toetavaid harjutusi vajada?  Et enne või pärast olulist...

Книга по безопасности для родителей школьника

Книга по безопасности для родителей школьника

Külmapühad

Külmapühad Külmapühad: õppetöö korraldus külma ilmaga Riigi Teatajas avaldatud tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv)...

Информационный буклет для родителей, рассказывающий о возможностях получения психологической и психиатрической помощи.

Информационный буклет для родителей,  рассказывающий о возможностях  получения психологической и  психиатрической помощи.   Омбудсмен по правам ребенка в...