Kiire!

Keila Ühisgümnaasium võtab tööle algklassiõpetajat. Lisa info: +37256354886 või info@kyg.edu.ee

LOODUS MEIE VÄÄRTUS

2016/2017 õppeaastal oli Keila Ühisgümnaasiumi õpilastel, tänu Keskkonnainvesteeringu Keskuse toetuse saanud projektile "Loodus, meie väärtus" suurepärane võimalus osaleda loodusõpetuse...

Klassiväljakutse

Suur aitäh, et võtsite osa klassiväljakutsest 3.-7. aprill!  Meie partnerid on nüüdseks jõudnud teie tegemised üle vaadata ning välja pannud erinevaid auhindu:  Peaauhinna loosimist...

Lasteabitelefoni kampaania 2017

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL" julgustab lapsi oma arvamust väljendama   Täna algas üle-eestiline kampaania „ ...

„ÜHISELT KOOS“ - KEELEKURSUS-LAAGER KEILA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Selle aasta suve- ja sügisvaheajal korraldas Keila Ühisgümnaasiumi raamatukogu EV Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel  meie kooli ja Keila Kooli 7.-12.aastastele õpilastele kahes...

Väikesed harjutused: kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda?

Kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda? Miks võiks 1.-12. klassi laps ja noor rahunemist ning keskendumist toetavaid harjutusi vajada?  Et enne või pärast olulist...

Книга по безопасности для родителей школьника

Книга по безопасности для родителей школьника

Külmapühad

Külmapühad Külmapühad: õppetöö korraldus külma ilmaga Riigi Teatajas avaldatud tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv)...

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustav infovoldik lapsevanematele

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustav infovoldik lapsevanematele   Lasteombudsman koostas koos erialaspetsialistidega psühholoogilise ja...