« Tagasi

„ÜHISELT KOOS“ - KEELEKURSUS-LAAGER KEILA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Selle aasta suve- ja sügisvaheajal korraldas Keila Ühisgümnaasiumi raamatukogu EV Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel  meie kooli ja Keila Kooli 7.-12.aastastele õpilastele kahes vahetuses toimunud keelelaagri-kursuse. Meie kooli 28 õpilasel oli võimalus koos 12 õpilasega Keila Kooli 1.,  3. ja 4. klassist suhelda  eesti keeles, mängida koos haaravaid mänge, joonistada, laulda, sportida, külastada mitmeid muuseume Keilas ja Tallinnas. Eriliselt valmistas rõõmu, et meie laagris osalesid ka SOS-Lastekülast ja vähekindlustatud peredest pärit lapsed. Eriti meeldis üks väga aktiivne poiss, kes kõikjal alati aktiivselt osales ja rõõmsalt kõigiga suhtles.

Oma vahetuse ajal said õpilased külastada viit muuseumi. Esimesel päeval Harjumaa Muuseumis pandi ennast proovile eesti keeles orienteerumismängu mängides. Järgmisel päeval Eesti Vabaõhumuuseumis õpiti kuidas vanasti mänguasju tehti ja mänge mängiti. Teise vahetuse lastel oli võimalus ka ise mänguasju meisterdada. Kolmandal päeval uuriti Tallinna Meremuuseumi Lennusadamas toimunud muuseumitunnis, kes olid viikingid ja kuidas nad elasid. Loodusmuuseumis toimunud tund oli täis põnevaid avastusi loomade maailmast. Laager kulmineerus  külastusega Ajaloomuuseumi Suurgildi hoonesse, kus avanesid läbi mängu keskaegse Tallinna elu-olu tutvustavad väljapanekud.

Kui lastelt laagri lõpupäeval küsiti, milline päev oli parim, siis enamiku lemmikuks osutus päev, mil külastati Lennusadamat. Lapsed omandasid palju uusi teadmisi keskajal elanud viikingite kohta ja tegid endale ise ehteid. Palju toredaid avastusi ja kogemusi andis ka  käik Eesti Vabaõhumuuseumisse, kus igaüks sai teha endale väikese näpujänku; ning neljapäevane käik, mil uurisime loomade meeleelundeid Loodusmuuseumis ja seejärel oli võimalus õpetaja Larissaga mängida kooli võimlas sportlikke mänge ning õpetaja Svetlana juhendamisel veeta aega Keila Tervisekeskuse ujulas.

Novembri alguses kogunesid kõik laagris osalenud lapsed Keila Kooli Algkooli maja saali, et ühiselt koos laulda, eestikeelseid laulumänge mängida Keila Kooli õpetajate juhendamisel, eriline tänu 3.klassi õpetajale Evelinile. Päeva lõpus kirjutasid kõik häid soove Keila Koolile, kus selle aasta novembris tähistatakse 325.aasta möödumist hariduse andmise algusest Keilas.

Suur aitäh kallid osalejad

ja kõik õpetajad,

vanemad ja vanavanemad,

kes te aitasite laagripäevi toredaks teha!

Eriline tänu kooli direktorile, kes selle projekti mõtte välja käis ja ise oli alati kõiges valmis käed külge lööma ja kaasa aitama.

Projektijuht Angela Saard

 

Oksana Jõe, Keila Ühisgümnaasiumi direktori kommentaar:

Tahaksin lisada tänusõnad projektijuhile ja läbiviijale Angela Saard´ile, kes head ideed sõnadesse pani ja edukalt ellu viis. Laagri eel olid kahtlused, kas ikka püstitatud eesmärkideni jõuame, on see võimalik ja reaalne? Kas tahavad lapsed ka koolivaheajal õppimisega tegeleda? Kuid laagripäevade jooksul olid mänguhoos lapsed, isegi kõige tagasihoidlikumad,  eesti keelt paremini  rääkima hakanud, loonud uusi tutvusi ja saanud uusi sõpru.

Saime tänusõnad  toredate päevade eest nii laste kui ka lastevanemate poolt. Kõige suurema kiitusena olid laste  küsimused: „ Millal järgmine kord selline laager  toimub?"

Mis võib parem olla, kui laste säravad silmad, huvi õppimise vastu, huvi  muuseumitundide vastu,  huvi oma kodumaa keele ja kultuuri vastu, soov õppida ja soov osata!

 

Rohkem pilte saab näha siin.

Täname toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium