« Tagasi

Loodusvaatlused Silma Õpikojas 2017

Loodusvaatlused Silma Õpikojas

Juba mitmendat aastat osaleme tänu Keskkonnauuringute Keskuse toetusele kogu kooliga loodusprojektides. Igal õpilasel meie koolis, olgu need siis nooremate klasside energiat täis uudishimutsejad, või vanemate klasside juba soliidsemad ja järelemõtlikumad uurijad, kogevad isiklikult kuidas toimuvad muutused looduses. Ning saavad juba iseendis edasi mõelda, kas on parem hoida juba olemasolevat keskkonda või mitte, ja kas peaks ehk ise midagi tegema, selleks et säilitada häid loodushoiu tavasid.

Sel aastal korraldatud loodusõppepäevad olid mitmeti erinevad varasematest ja omamoodi erilised. Septembrikuus 2017 sai Silma Õpikojas Saunja Looduskaitsealal igast meie noorest otsekui teadlane, kes tähelepaneliku loodusvaatluse ja detailide uurimise käigus omandas palju olulisi teadmiseid, mida hiljem õppeklassis siis uuris, analüüsis, ja seejärel kaaslastega jagas, et ühiselt jõuda oluliste avastusteni. Põhiteemaks oli Läänemere elustiku, sellega seotud elukoosluste (rannaniidud, roostikud jne) vaatlemine, märkmete tegemine, mõõtmine, andmete analüüs. Me mõistsime kui oluline on jätkata traditsioonilist loomade karjatamist rannaniitudel. Vaid nii säilib rikkalik taime- ja loomastik. Sest kui loomad lahkuksid karjamaalt, siis kaoksid peagi roostiku pealetungi tõttu kõik pisikesed putukad ja mutukad, kaunid värvikirevad lilled, mis meelitavad niitudele lõunapoolt meile suvitama haruldasi linnuliike. Nii ei kaitse me mitte ainult kauni Eestimaa loodust, vaid aitame hoida ja kaitsta hävimisohust kogu maailma looduskeskkonda. Ja võrratu oli seda kõike omandada lõbusa ja mitmekesise õppetegevuse kaudu. Tore oli ise väikeseid maimusid püüda, roostikus kahlata ja roostiku kõrgust mõõta. Ja seejärel soojas klassiruumis teed juua ja nähtu kuuldu üle aru pidada.

 

Silma Õpikojaga saab tutvust teha SIIT

 

Silma Õpikojas tehtud pildid leiad SIIT