« Tagasi

LOODUS MEIE VÄÄRTUS

2016/2017 õppeaastal oli Keila Ühisgümnaasiumi õpilastel, tänu Keskkonnainvesteeringu Keskuse toetuse saanud projektile "Loodus, meie väärtus" suurepärane võimalus osaleda loodusõpetuse tundides, mida ei viidud läbi mitte klassiruumides, vaid matkates läbi Eesti imelise looduse.

Projekti raames  näidati  õpilastele erinevaid looduskooslusi, õpetati, kuidas looduses käituda ning kinnistada tundides saadud teadmisi ka praktikas. Käesoleval õppeaastal on praktiliselt kõik meie kooli õpilased osalenud Lahemaa Looduskooli ja Viimsi Looduskeskuse loodusõppeprogrammides, mis viisid koolikeskkonnast erinevatesse loodusformatsioonidesse - tutvuti erinevate metsakoosluste ja nende elurikkalikkustega, tõsteti laste keskkonnaalaste teadmiste taset, avardati silmaringi. Looduse rütmi tajumine vahetus kontaktis ja selles tegutsemine andis küsimuste-vastuste dialoogis rikkalikult uusi kogemusi ja teadmisi mida tulevikus ära kasutada ja saada võimalus loodusega paremini sõbraks saada. Välitingimustes tegutsemine pakkus lastele hulgaliselt uusi emotsioone, sealhulgas kaaslastega suhtlemisel, lisaks sotsiaalse käitumise kogemused. Õppekäikude ajal toimus ka väärtuslik keelepraktika, kus omandati suur hulk eestikeelseid loodust puudutavaid sõnu ja väljendeid. Looduses nähtu ja kuuldu oli seotud vahetult kooliprogrammi loodust-säästva ja looduskeskkonda uuriva osaga, ning lastel oli võimalus looduses oma teadmisi ka testida. Täname kõiki , kes aitasid projekti edukalt läbi viia, projekti autorid Angela Saard, Julia Karasevitš, klassijuhatajad, loodusõpetuse õpetajad, lapsed ja lastevanemad. 

Õpilase ja õpetajad jäädvustasid põnevamaid hetki ja kohti radadel, nendega on võimalik tutvuda kooli kodulehel