« Tagasi

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustav infovoldik lapsevanematele

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustav infovoldik lapsevanematele
 
Lasteombudsman koostas koos erialaspetsialistidega psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustava infovoldiku lapsevanematele.
Uuringud näitavad, et alati ei tea lapsevanemad, kust ja millisel juhul lapsega tekkinud probleemide korral abi küsida, või siis ei julgeta seda teha. Infovoldikus tutvustatakse lapsevanematele psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi Eestis ning julgustatakse lapsevanemaid lapse kasvatamisega seotud küsimuste ja kahtluste korral lisainfot või abi otsima.
Voldikus selgitatakse, millistel puhkudel tasuks lapsevanemal abi või nõu saamiseks spetsialisti
poole pöörduda ning millist spetsialisti valida. Lisaks leiab voldikust põhjaliku loetelu Eestis pakutavatest, nii tasuta kui ka tasulistest, lastele ja nende vanematele suunatud erinevat tüüpi
nõustamise võimalustest. Samuti on voldikus viited lapse kasvatamisega seotud teemasid käsitlevale kirjandusele.
Lapsevanemad ei julge abi saamiseks asjatundjate poole pöörduda erinevatel põhjustel, näiteks kardetakse süüdistusi või ei julgeta rääkida delikaatsetel teemadel. Tegelikult otsustab nõustamisele tulija ise, millest ta on valmis kõnelema ja mida oma käitumises või mõtteviisis muutma, kedagi nõustamisel millekski ei sunnita.
Nõustamise puhul tekib sageli küsimusi seoses eraelu saladuse kaitsega. Ükskõik, kas pöördute
abi saamiseks psühholoogi, psühhiaatri või nõustaja poole, jääb kõik, millest vestlusel räägiti, vaid vestluses osalenute vahele.
On oluline, et lapsevanemad teadvustaksid, et mida varem probleemiga tegelema asuda, seda kergem on spetsialistil aidata!
Nõustamisvoldiku materjalid leiate lasteombudsmani koduleheküljelt:
www.lasteombudsman.ee infomaterjalid psühholoogilise abi saamise võimalusi tutvustav voldik lapsevanematele Lasteombudsman kaitseb laste ja noorte õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Eesti sai lasteombudsmani 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Loe lasteombudsmani tegevustest kodulehelt www.lasteombudsman.ee.