Koosseis 2017.- 2018. õa

 

Enno Fels - Keila Linna esindaja

Olga Vasina - lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Aleksandr Jurjev - lapsevanemate esindaja

Veera Putonen - lapsevanemate esindaja

Arina Alektorova  - lapsevanemate esindaja

Oksana Post - lapsevanemate esindaja

Marina Ekimenko - lapsevanemate esindaja

Jelena Strelko - lapsevanemate esindaja

Jelena Piispanen - lapsevanemate esindaja

Liliya Ševtšenko - lapsevanemate esindaja

Nadezda Vavilova - õpetajate esindaja

Svetlana Suldenko - õpetajate esindaja