Keila Ühisgümnaasiumi päevakava

 

Üldsäted

1. Kooli  päevakava on dokument, mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust (sh tunniplaani).

1.1 Kooli päevakava kehtestab direktor.

Koolipäev

2. Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00-19.00. Kooli uksed  avab  ning  signalisatsiooni  lülitab  välja  majahoidja.

2.1 Laupäeval on koolimaja avatud kell 08.20-15.25.

2.2 Koolivaheaegadel on koolimaja avatud esmaspäevast reedeni kell  8.30 -15.00.

 

Õppetöö

3. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 20 minutit.

3.4 Tundide kellaajad:

Päevane osakond

Kaugõppe osakond

Teisipäev ja neljapäev

Laupäev

 

 1. 8.15 - 9.00
 2. 9.10 – 9.55
 3. 10.05 - 10.50
 4. 11.00 - 11.45
 5. 12.10 - 12.55
 6. 13.05 - 13.50
 7. 14.00 - 14.55

 

 

 1. 14.15-15.00
 2. 15.00-15.45
 3. 15.50-16.35
 4. 16.40-17.25
 5. 17.30-18.10

 

 

 

 1. 09.00-09.45
 2. 09.50-10.35
 3. 10.40-11.25
 4. 11.30-12.15
 5. 12.20-13.05
 6. 13.10-13.55
 7. 14.00-14.45

 

Söögivahetunnid 

09.55 – 10.05   (I – II  klass)

10.50-11.00     ( III klass)
11.45 – 12.10  (IV – XII klass).

 

3.6  Pikapäevarühmad töötavad kell 12.10 – 16.10.

3.7  Õppetegevust reguleerib tunniplaan.

3.8  Muudatustest tunniplaanis teatab õppealajuhataja klassijuhatajale, aineõpetajale, kes omakorda  informeerib õpilasi.

Huvitegevus

4. Huvitegevus toimub vastavalt graafikule kell 12.10 – 18.00

4.1 Ringijuht teavitab õpilaste kooli esindamisest vallas/maakonnas/vabariigis klassijuhatajat ning koostöös direktoriga korraldab käskkirjalise vormistamise.

Korrapidamine

5. Korrapidaja õpetaja tööpäev algab kell 8.00.

5.1 Kooli tööpäeva aitavad korraldada graafikujärgsed korrapidaja õpetajad.

5.2 Korrapidaja õpetajate graafiku koostab õppealajuhataja.

5.2.1 Korrapidaja õpetaja , kes ei saa oma kohustusi täita, informeerib sellest õppealajuhatajat.

Koolijuhtimine

6. Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul õppealajuhataja.

6.1 Kooli juhtkonna äraolekul juhib koolipäeva selleks otseselt nimetatud töötaja.

Keila valla koolibuss

Keila valla õpilasliini buss (Viigardi-Lehola-Ohtu-Niitvälja-Karjaküla-Keila) saabub hommikul Keila Ühisgümnaasiumi ette  kell 08.02  ja väljub koolimaja eest kell 16.00.