1 klassi astujad:

1.      Avalduse ankeet kooli astumiseks täita kohapeal

2.      Sünnitunnistuse või ID kaardi või passi koopia

3.      Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest

4.      Pilt õpilaspileti jaoks

5.      Õpilase tervisekaart või koopia

 

 

 10 klassi astujad:

1.      Avalduse ankeet kooli astumiseks täita kohapeal

2.      ID kaardi või passi koopia

3.      9 klassi lõputunnistus ja hinneteleht

4.      Pilt õpilaspileti jaoks

5.      Õpilase tervisekaart või koopia

 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 klassi astujad:

1.      Avalduse ankeet kooli astumiseks täita kohapeal

2.      Sünnitunnistuse, ID kaardi või passi koopia

3.      Väljavõte õpilasraamatust

4.      Pilt õpilaspileti jaoks

5.      Õpilase tervisekaart või koopia