Koosseis 2017.- 2018. õa

 


Enno Fels - Keila Linna esindaja

Oksana Post - hoolekogu esimees

Veera Putonen - lapsevanemate esindaja

Arina Alektorova - lapsevanemate esindaja

Olga Vasina - lapsevanemate esindaja

Marina Ekimenko - lapsevanemate esindaja

Jelena Strelko - lapsevanemate esindaja

Jelena Piispanen - lapsevanemate esindaja

Svetlana Suldenko - õpetajate esindaja

Jaana Denissova - õpetajate esindaja