Koosseis 2016.- 2017. õa

 

Snežana Ušakova - Keila Linna esindaja

Olga Vasina - lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Viktor Batšinski - lapsevanemate esindaja

Jelena Strelko - lapsevanemate esindaja

Arina Alektorova  - lapsevanemate esindaja

Marina Ekimenko - lapsevanemate esindaja

Jelena Piispanen - lapsevanemate esindaja

Liliya Ševtšenko - lapsevanemate esindaja

Nadezda Vavilova - õpetajate esindaja

Svetlana Suldenko - õpetajate esindaja

Kristiina Oksner - õpilasomavalitsuse esindaja 9 klass