Õpetajad


Galina Malofejeva

vene keel ja kirjandus, 5A klassi klassijuhatamine

Galina.Malofejeva@kyg.edu.ee

Ingrid Fels

eesti keel

Ingrid.Fels@kyg.edu.ee

Inna Õunapuu

geograafia ja loodusõpetus, 7A klassi klassijuhatamine

Inna.Ounapuu@kyg.edu.ee

Irina Skvortsova

1A klassi klassijuhatamine

Irina.Skvortsova@kyg.edu.ee

Ivan Shchegolev

muusikastuudio (puhkpillid)

Ivan.Shchegolev@kyg.edu.ee

Jaana Denissova

2A klassi klassijuhatamine

Jaana.Denissova@kyg.edu.ee

Jelena Mihhejeva

eesti keel, 10A klassi klassijuhatamine

Jelena.Mihhejeva@kyg.edu.ee

Jelena Prigodina

informaatika, ekooli administraator

Jelena.Prigodina@kyg.edu.ee

Larissa Kanger

kehaline kasvatus, inimeseõpetus, 8A klassi klassijuhatamine

Larissa.Kanger@kyg.edu.ee

Liidia Derlõš

eesti keele õpetaja

Liidia.Derlos@kyg.edu.ee

Lidia Liivik

vene keele ja kirjandus  

Lidia.Liivik@kyg.edu.ee

Marina Knjazeva

inglise keel

Marina.Knjazeva@kyg.edu.ee

Meeri Fink

muusikastuudio (klaver)

Meeri.Fink@kyg.edu.ee

Nadezda Lisovskaja

bioloogia ja keemia

Nadezda.Lisovskaja@kyg.edu.ee

Nadezda Vavilova

ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus,  4A klassi klassijuhatamine

Nadezda.Vavilova@kyg.edu.ee

Natalja Šutkova

matemaatika, 9A klassi klassijuhatamine

Natalja.šutkova@kyg.edu.ee

Oksana Jõe

matemaatika

Oksana.Joe@kyg.edu.ee

Oksana Orotško

matemaatika ja füüsika 6A klassi klassijuhatamine

Oksana.Orotsko@kyg.edu.ee

Julia Karasevitš

loodusõpetus, kunst, tööõpetus

Julia.Sevtsuk@kyg.edu.ee

Svetlana Suldenko

kehaline kasvatus, tööõpetus,   4A klassi klassijuhatamine

Svetlana.Suldenko@kyg.edu.ee

Tatjana Parinova

inglise keel

lapsehoolduspuhkusel

Natalia Zhuromskaya

inglise keel

Natalia.zhuromskaya@kyg.edu.ee

Tõnu Talve

tööõpetus, kunst

Tonu.Talve@kyg.edu.ee

 

 

Kooli töötajad

 

Nimi

Amet, aine

Kontakt

Angela Saard

raamatukoguhoidja

Angela.Saard@kyg.edu.ee

Inna Õunapuu

huvialajuht

Inna.Ounapuu@kyg.edu.ee

Nadežda Vavilova

PPR kasvataja

Nadezda.Vavilova@kyg.edu.ee

Iuliia Shurman

PPR kasvataja

Iuliia.Shurman@kyg.edu.ee

 

PPR kasvataja

 

Valeria Sedler

logopeed

Valeria.Sedler@kyg.edu.ee