31.08.16
Toitlustamine
 

Keila Ühisgümnaasiumi 1.- 9. klasside õpilaste  

toiduraha maksmine toimub ülekandega toitlustaja arvele, lapsevanem tasub ühe toidukorra eest 0.70 eurot. 

 

Keila Ühisgümnaasiumi  toitlustaja:

OÜ Päikseketas

Arveldusarve : SWEDPANK 1120246413

NB ! Selgitusse märkida  :  KeilaÜhisgümnaasium, õpilase nimi, klass ja millise kuu eest tasutakse.

 

Järgneva kuu toiduraha tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks. Juhul kui õpilane jääb puuduma, palume teatada kooli söökla telefonile 

678 1006

 

Puudutud päevade raha saab alates teatamisele järgnevast päevast maha arvestatada järgneva kuu söögirahast, arvestust oma lapse kohta peab iga vanem ise.

 

Gümnaasiumi astme õpilastele (10.–12. klass) jääb alles igapäevane sularahas tasumine.

 

Pikapäevarühma toitlustamine:

Pikapäevarühma toidukorra maksumus on 0.70 eurot.

Maksta saab kuu kaupa toitlustaja arvele, maksekorraldusse palume lisaks lapse nimele ja klassile kirjutada märksõna "pikapäevarühm".

 

Järgmise kuu pikapäevarühma toiduraha palume maksta eelneva kuu 25. kuupäevaks.

 

Menüüd näeb Keila Kooli algkooli lehelt.

http://www.keilakool.ee/et/algkoolimaja