Avaldus mittestatsionaarseks õppeks

 

 

Pr Oksana Jõe

Keila Ühisgümnaasiumi direktor                           ………………….. 201…

 

 

 

AVALDUS

 

 

Palun mind …………………………………………… võtta vastu Keila Ühisgümnaasiumi ………  klassi 201….../201…… õppeaastal alates …………………………………  201 … aastal mittestatsionaarsesse õppesse

 

Andmed õpilase kohta

 

Isikukood………………………………………….....

Elukoht, telefon:  ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Elukoht rahvastikuregistri järgi ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Andmed võõrkeelte õppimise kohta

 

A - võõrkeel …………………………                  B – võõrkeel ……………………….

 

 

…………………………………………        

(allkiri)