Loodusvaatlused Silma Õpikojas 2017

Loodusvaatlused Silma Õpikojas Juba mitmendat aastat osaleme tänu Keskkonnauuringute Keskuse toetusele kogu kooliga loodusprojektides. Igal õpilasel meie koolis, olgu need siis nooremate...

Programm "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool"

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool". Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks. ...

EKooli esitlus lapsevanematele

http://id.ekool.eu/presentatsioon/lapsevanematele2017.pdf

LOODUS MEIE VÄÄRTUS

2016/2017 õppeaastal oli Keila Ühisgümnaasiumi õpilastel, tänu Keskkonnainvesteeringu Keskuse toetuse saanud projektile "Loodus, meie väärtus" suurepärane võimalus osaleda loodusõpetuse...

Klassiväljakutse

Suur aitäh, et võtsite osa klassiväljakutsest 3.-7. aprill!  Meie partnerid on nüüdseks jõudnud teie tegemised üle vaadata ning välja pannud erinevaid auhindu:  Peaauhinna loosimist...

Lasteabitelefoni kampaania 2017

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL" julgustab lapsi oma arvamust väljendama   Täna algas üle-eestiline kampaania „ ...

„ÜHISELT KOOS“ - KEELEKURSUS-LAAGER KEILA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Selle aasta suve- ja sügisvaheajal korraldas Keila Ühisgümnaasiumi raamatukogu EV Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel  meie kooli ja Keila Kooli 7.-12.aastastele õpilastele kahes...

Väikesed harjutused: kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda?

Kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda? Miks võiks 1.-12. klassi laps ja noor rahunemist ning keskendumist toetavaid harjutusi vajada?  Et enne või pärast olulist...

Книга по безопасности для родителей школьника

Книга по безопасности для родителей школьника

Külmapühad

Külmapühad Külmapühad: õppetöö korraldus külma ilmaga Riigi Teatajas avaldatud tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv)...

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustav infovoldik lapsevanematele

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustav infovoldik lapsevanematele   Lasteombudsman koostas koos erialaspetsialistidega psühholoogilise ja...