Keila Ühisgümnaasium (Keila Põhikool, alates 1. septembrist 2019)

ootab enda sõbralikku kollektiivi osakoormusega töötajaid järgmistele ametikohtadele:

  • eesti keele kui teise keele õpetaja (0,5 kohta)
  • psühholoog (0,5 kohta)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 22.08.2019 elektrooniliselt aadressile kool@kyg.edu.ee.

Lisainfo tel. 6044113, 5067792, Pargi tn 2, Keila, http://kyg.kovtp.ee/